Podmínky služby

 1. Obsahem stránek Cyrkl.cz jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek (a mobilní aplikace a profilů na sociálních sítích) Cyrkl.cz jsou zejména informace vedoucí k obchodnímu jednání, dále odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace a dále Online odpadový rádce. Provozovatelem projektu cyrkl.cz je společnost Cyrkl, Zdrojová platforma IČO 07565305, sídlem Praha 1, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C. 303212.
 2. Projekt je chráněn zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a provozovateli Projektu.
 3. Reklamní informace (obchodní sdělení) jsou viditelně odlišeny od ostatního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.
 4. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním projektu cyrkl.cz nenese provozovatel odpovědnost.
 5. Součástí projektu cyrkl.cz je i Online odpadový rádce. Poradna v žádném případě nenahrazuje právní pomoc, či stanovisko veřejné správy; slouží jako nezávazný zdroj informací. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody u uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Online odpadového rádce. Poradna slouží pro účely položení otázek například v oblastech: legislativa, vymezení odpadu a druhotné suroviny aj.
 6. Dotazy zaslané do Online odpadového rádce slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými dotazy. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy bez uvedení dotazovaných ve zcela anonymní podobě.
 7. Dotazy a odpovědi expertů jsou zobrazovány vždy anonymně a Provozovatel dodržuje zásady ochrany osobních údajů. Zodpovězeny jsou pouze dotazy uživatelů, kteří ke zpracování svých osobních údajů udělili při registraci souhlas. Se souhlasem a podmínkami ochrany osobních údajů se můžete seznámit ve všeobecných obchodních podmínkách.
 8. Dotazy v poradně jsou zdarma a jsou zpracovávány podle termínu přijetí. Přednost při zpracování dotazů mají nicméně majitelé prémiových účtů Cyrkl Profi. Pokud se tedy klient přihlásí s dotazem a vzápětí se přihlásí s dotazem majitel prémiového účtu, bude upřednostněn on.
 9. Odpovědi na dotaz jsou sdělovány pomocí emailu. Zřizovatel si klade právo na danou otázku odpovědět.
 10. Naše webové stránky umožňují zobrazení reklamy i třetím stranám. Odesláním dotazu potvrzuje tazatel, že se seznámil s těmito pravidly, že jim porozuměl a bude se jimi řídit.
 11. V případech, je-li uživatel ve vztahu ke společnosti CYRKL, Zdrojová platforma. spotřebitelem a vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech také může uživatel v postavení spotřebitele využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Společnost CYRKL, Zdrojová platforma, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu k webovým stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
 13. Tato pravidla jsou platná dnem jejich vydání a účinná ode dne 12.1 2020. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel.

 

Poslední aktualizace: 12.1. 2020