Slide Cirkulární odpadové hospodářství Cesty ke snížení CO2 i finančním úsporám Vycházíme ze zkušeností s desítkami nadnárodních i českých firem, kterým pomáháme nacházet úspory v odpadovém hospodářství až ve výši 45 %. Nyní jsme dali dohromady publikaci s těmito poznatky, které můžete využít i vy.   Chci získat publikaci zdarma

Co v příručce najdete?

Rozhodli jsme se, že si informace získané během dlouhých let působení v odpadovém hospodářství nenecháme jen pro sebe. Obzvláště nyní v době krizí (ekonomické i klimatické), kterým společně čelíme, mohou pomoci mnoha firmám. V rámci publikace ukážeme v šesti krocích, jak změnit odpadové hospodářství v kterékoliv firmě tak, aby bylo udržitelnější, ekologičtější a přineslo významné úspory. Ať už se jedná o úspory v řádech milionů či desítek milionů korun nebo stovek tun CO2 na jeden firemní provoz.

Příručka, kterou už nyní nejspíše držíte ve svých rukou, ovšem nestojí samostatně. Vyvinuli jsme spolu s ní také automatizované skeny, které na základě vašich odpadových hlášení ukáží konkrétní detail vašeho podnikového hospodářství a pomohou vám implementovat konkrétní kroky šité na míru. Propojujeme tak teorii s praxí, a to všechno online. Už dnes tak můžete stát před vaším vedením a podkládat své nápady pro inovativní odpadové hospodářství čísly i odbornou teorií.

Předcházení vzniku odpadů a recyklace

Na vrcholku pomyslné pyramidy nakládání s odpady stojí předcházení vzniku čehokoliv, co by se mohlo nazvat odpadem. Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne. Když už k tomu dojde, je vhodné ho hned na začátku podchytit, řádně roztřídit a připravit pro další použití.

Recyklace a prodej odpadů

Odpad už je přetříděný a vy jen vymýšlíte, na jakou další cestu se vydá. Není nic jednoduššího, než zvolit cestu k recyklátorovi místo na skládku. Materiál tak najde další využití. To lze udělat například díky online prodeji materiálů na digitálním odpadovém tržišti Cyrkl.com

Využití druhotných surovin a analýza

K úsporám také vede bezpochyby využití recyklátů namísto primárních materiálů. Jakmile zjistíte skrze analýzu, z čeho vaše materiály aktuálně pochází, můžete je nahradit levnějším a stejně kvalitním materiálem z druhé ruky a ulevit tak přírodě i financím.

Pyramida nakládání s odpady Nástroj, který má své místo v každém podniku

Posílání odpadů na skládku je velmi neekonomický a neekologický přístup. Navíc by se k této variantě mělo podle pyramidy odpadů přistupovat až jako k poslední možnosti.

Jak naznačují předchozí body a jak se dozvíte i v naší příručce, s odpady lze nakládat celou řadou inovativnějších a výhodnějších způsobů pro všechny zúčastněné.

Jak? Například uzavřením toku materiálů uvnitř podniku a znovuvyužitím vzniklých odpadů k další výrobě.

Proč má publikace smysl? Na to odpoví ten nejpovolanější - jeden z jejích autorů

Cyril Klepek

Nejedna společnost, ale i města a obce se více než kdy jindy musí poohlížet po další oblasti, ve které ušetří. Kdo si nedostatkem kapitálu neprošel na jaře, teď se tomu pravděpodobně nevyhne. Jednou z možností úspor je přechod na cirkulární hospodářství, které dokáže ušetřit statisíce pro menší a střední firmy a vyšší jednotky milionů korun pro velké firmy. Co udělat pro bezproblémový přechod na cirkulární podnikání? A kolik ušetřili ostatní? Jsem rád, že vám mohu představit studii, ve které otevřeně popisujeme výsledky naší dlouhodobé práce a poznání.

Získejte návod na implementaci cirkulárního odpadového hospodářství